Podział europy po ii wojnie światowej

Europy na dwie strefy wpływów – amerykańską (Europa Zachodnia) i sowiecką (Europa. Środkowo-Wschodnia). Podział ten przeszedł do historii pod nazwą żelaznej. 1945: Zakończenie II wojny światowej – podział Europy. Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin zdecydowali o losach Europy po II wojnie. Po zakończeniu ii wojny światowej na mapie europy pojawiły się. Po 1945 r. dokonano podziały Niemiec pomiędzy ZSRR, Wielką Brytanię, Francję i USA.Zimna wojna. Podział Europy po II wojny światowej. ZIMNA WOJNA. Zimna wojna to określenie stosunków jakie panowały pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą. Już pod koniec II wojny światowej uwidoczniły się znaczne różnice w. Podział Europy na dwie strefy wpływów zadecydował o powojennej polityce w tej części.