Uzupełnij zdania formami must i mustn t

Ta pomoc edukacyjna została zatwierdzona przez eksperta!
Materiał pobrano już 282 razy!
Pobierz plik uzupełnij_zdania_formami_must_i_mustn_t już teraz w jednym z następujących formatów – PDF oraz DOC. W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które wspomogą Cię w nauce wybranego materiału. Postaw na dokładność i rzetelność informacji zamieszczonych na naszej stronie dzięki zweryfikowanym przez eksperta pomocom edukacyjnym! Masz pytanie? My mamy odpowiedź!
  • Tylko zweryfikowane pomoce edukacyjne
  • Wszystkie materiały są aktualne
  • Błyskawiczne, nielimitowane oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek własny

Odpowiedź:See below.Szczegółowe wyjaśnienie:1. must2. mustn’t3. mustn’t4. mustn’t5. mustn’t6. must.Uzupełnij zdania formami must, mustn’t, should i shouldn’t. Rules and advice. It’s a good to arrive before 11.00. you must arrive before. Uzupełnij zdania formami must, mustn’t, should i shouldn’t. Rules and advice It’s a good to arrive before 11.00. you must arrive before 11.00. 1.SiematuNatalia. Uzupełnij zdania,wpisując MUST lub MUSTN’T. 1.Don’t eat or drink in the street. You MUSTN’T eat or drink in the street 2.1 Uzupełnij zdania formami twierdzącymi i przeczącymi be oraz have got. I am English. 2 Uzupełnij zdania. Napisz zdania, uzywajac must lub mustn’t.

uzupełnij zdania formami must i mustn’t zad 2 str 29

2- posłuchaj nagrania z płyty ( nagranie 3.13) i skoryguj do zeszytu. str. 73, zad 7 W zeszycie uzupełnij drugie zdanie tak, aby miało takie samo. Twoim zadaniem jest wrócić do koloru, z którego zacząłeś grę. 2. które nie pasuje zad.2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki zad.4.2 Do you know that Salma Hayek and Penelope Cruz have. 5 Poniższe zdania uzupełnij odpowiednimi formami. 5 Strona bierna i Have / Get sth done.Zad. 4 str. 85 (uzupełnij zdania używając will i czasownika z ramki). Zad. 5 str. Zad. 2, 3 str. 29. Klasa VI a. Subject: Will – ćwiczenia.strona bierna dobieranie, zadanie otwarte: uzupełnianie luk, tłumaczenie fragmentów zdań. 2 Uzupełnij tekst, wykorzystując wyrazy z ramki.

Uzupełnij zdania formami must

She must be tired. 8 Frank always arrives/ is always arriving late for class. How irritating! 5 Poniższe zdania uzupełnij odpowiednimi formami.Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika „to be”. Uzupełnij formami skróconymi. 1. ______ tall (He). I need to call my mom. (use).Uzupełnij zdania właściwą formą. (have to, need to, must lub should). 1 He … to buy any new shoes for school. He bought two pairs last.(he/she/it) forma czasownika w zdaniu twierdzącym to bezokolicznik bez cząstki. 1 Uzupełnij zdania formami twierdzącymi i przeczącymi be oraz have got.Czasownik must – musieć – używany jest w zdaniach wtedy, gdy jest mowa o. must we wszystkich czasach innych niż teraźniejszy (must nie ma formy przeszłej.

Napisz przysłówki powstałe z poniższych przymiotników

Którą z zasad użycia tego czasu ilustrują poniższe zdania?. język angielski, tak aby powstały poprawne zdania. Nieregularne tworzenie przysłówków.Przysłówek , jako wyraz podrzędny łączy się z czasownikiem, czasem z przymiotnikiem lub innym przysłówkiem, w zdaniu pełni rolę okolicznika lub orzecznika.Przysłówek to nieodmienna część mowy, określająca przede wszystkim czynności i stany, wprowadzane na ogół przez czasowniki, przymiotniki lub. Przysłówki powstałe z połączenia przyimka i pełnych przymiotników lub. Napisz przysłówki w czterech kolumnach:1 – z prefiksemprzez i przyrostki -omy i. Zamień przymiotniki na przysłówki: sad, good, hungry, bad, sleepy, early. Dominik. 54614. 50. Polub to zadanie. sad – sadly (smutny – smutno).

Uzupełnij porady dotyczące zdrowego stylu życia wpisując must lub mustn

Sprawdź, jakie jeszcze elementy składają się na zdrowy tryb życia. Dzięki przestrzeganiu tych zasad zdrowego stylu życia można nie tylko poprawić ogólne. 1 Read and fill in: must or mustn,t. 1You …… be quiet in class!. Uzupełnij zdania, wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę.W przypadku nieobecności uczeń musi we własnym zakresie uzupełnić temat, nieformalny styl wypowiedzi. much, czasowniki must, mustn’t needn’t.must/mustn’t, have to, be able to. służba zdrowia, leczenie, zdrowy tryb życia, uzależnienia, zwroty, prośba o radę, udzielanie porad |.MUST używamy, gdy chcemy wyrazić: nakaz lub regułę:. Uzupełnij porady dotyczące zdrowego stylu życia, wpisując must lub mustn’t.